HDR Nieuws

De VKGL onderschrijft de verklaring van de Europese Vereniging voor Human Genetica (ESHG), waarin zij aangeeft dat het COVID-19 vaccin, gebaseerd op messenger RNA (mRNA), niet kan integreren in het DNA van de individu die dit vaccin ontvangt.

De Nederlandse vertaling van de ESHG verklaring vindt u hieronder. De originele Engelstalige statement vindt u hier.
hier. 

mRNA vaccins veranderen DNA niet

12/28/2020

Er is op social media een aanzienlijke discussie gaande over het Covid-19 vaccin, waarin in sommige posts angst wordt aangewakkerd dat het messenger RNA in het vaccin, het DNA van de ontvanger aantast. In een poging om helderheid te verschaffen over deze situatie, ziet de Europese Vereniging voor Human Genetica (ESHG) zich genoodzaakt het publiek gerust te stellen dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor deze aantijging.  Bovendien zouden wij, als dat risico er wel zou zijn geweest, deze niet in de doofpot stoppen.

mRNA vaccins veranderen het DNA niet. Zij introduceren slechts kleine moleculen die in cellen leiden tot de productie van kleine, onschadelijke, stukjes van het virus. Deze stukjes zorgen ervoor dat  de cel onderdelen van het virus eiwit aanmaakt, welke zorgen voor een sterke afweerreactie van het immuunsysteem. Op deze wijze zal het lichaam bij aanraking met het echte, en volledige virus, snel een afweerrespons tot stand brengen.

Vaccinatie voorkomt ernstige vormen van Covid-19, en mogelijke bijkomende complicaties. De genetische samenstelling van de ontvanger (zijn/haar DNA) blijft hierbij onaangetast. Het enige dat gebeurt is dat de productie van antilichamen en op afweer-gericht  witte bloedcellen worden gestimuleerd, op eenzelfde wijze als wanneer hij/zij een natuurlijke infectie zou doormaken. Het mRNA in de cellen wordt daarna snel afgebroken, en kan zichzelf niet reproduceren. Het mRNA fragment kan dus niet samensmelten met, of integreren in het DNA van de ontvanger van het vaccin.

Met ingang van 1 oktober 2020 kunnen ook zwangeren van 16 en 17 jaar deelnemen aan de niet-invasieve prenatale test (NIPT) om te screenen op down-, edwards- en patausyndroom. Hiervoor hebben zij geen toestemming van hun ouders of voogd nodig. Dit is het gevolg van een wettelijke wijziging in het Besluit bevolkingsonderzoek.

Besluit bevolkingsonderzoek aangepast
Het Besluit bevolkingsonderzoek wordt met ingang van 1 oktober 2020 aangepast. De aanpassing houdt in dat zwangeren van 16 en 17 jaar vanaf dan zelf besluiten of ze deelnemen aan een bevolkingsonderzoek, net als aan een medische behandeling of medisch-wetenschappelijk onderzoek. Bij de NIPT is sprake van bevolkingsonderzoek en tevens wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT 1 en 2 studies).

Vanaf 1 oktober is het mogelijk om deelname van zwangeren van 16 en 17 jaar aan de NIPT te registreren in Peridos.

Dianne Paarhuis highres

Met veel plezier laten we u weten dat Dianne Paarhuis is gestart als nieuwe directeur van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Voor haar komst bij de NVK werkte Dianne als directeur Zorgbeleid bij de KNMT. In de jaren daarvoor was zij onder meer werkzaam als Hoofd Communicatie & Public affairs bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en als Manager Strategische informatievoorziening & Communicatie bij de MBO Raad.

Het bestuur en het bureau van de NVK zijn erg blij met Diannes komst. We wensen haar dan ook veel succes in haar nieuwe rol als directeur van onze vereniging en kijken ernaar uit om de komende jaren onder haar inspirerende leiding verder te groeien. Dianne: ‘In de strategie die de NVK voor de komende jaren heeft geformuleerd, staat het belang van intern én extern verbinden centraal. Ik heb er ontzettend veel zin in om daar vanaf vandaag mijn bijdrage aan te leveren.’

Het NVK-bestuur

 

  • 1
  • 2