Kwaliteit

De VKGL bevordert de kwaliteit en de accreditatie van de laboratoria voor klinisch genetische laboratoriumdiagnostiek.

De leden van de VKGL zijn werkzaam in deze laboratoria, die zich in verschillende medische centra bevinden. Om de kwaliteit van de diagnostiek in deze centra te waarborgen heeft de VKGL een werkgroep kwaliteit opgericht.

Deze werkgroep houdt zich bezig met het opstellen van veldnormen, opstellen van validatie documenten en procedures.

Voor meer informatie over specifieke normen, validaties en procedures zie:

De laboratoria zijn geaccrediteerd voor NEN-ISO 15189/CCKL.

De laboratoria volgen de richtlijnen van de OECD (OECD Guidelines for Quality Assurance in Molecular Testing, 2007).

De laboratoria nemen deel aan internationale ringstudies ter bewaking van de kwaliteit van DNA- diagnostiek en chomosoomonderzoek (UKNEQAS, EMQN en CEQA) en de basisdiagnostiek van Erfelijke Metabole Ziekten (ERNDIM) en de enzymdiagnostiek (Q-LEO).

De laboratoria zijn state of the art ingericht en beschikken over de nieuwste technologie. Er wordt geïnvesteerd in vernieuwing, borging en doelmatige toepassing tot verbetering van de diagnostiek en de patientenzorg.

De laboratoria zijn regionaal, nationaal maar ook internationaal expertisecentrum voor DNA- diagnostiek, cytogenetica, basis- en enzymdiagnostiek.

De laboratoriumspecialisten treden op als adviseur, assessor, vakdeskundige bij onder andere:

  • European Society of Human Genetics (ESHG)
  • Raad voor Accreditatie (RvA)
  • het CCKL
  • BELAC
  • European Molecular Genetic Quality Network (EMQN)
  • EuroGentest
  • United Kingdom National External Quality Assessment Service (UKNEQAS) en andere instanties.