Skip to main content

OPLEIDINGSCOMMISSIE

In 2006 kreeg de opleidingscommissie vanuit het bestuur de taak om een nieuw programma op te stellen voor de opleiding tot laboratoriumspecialist klinische genetica voor de drie op dat moment bestaande disciplines binnen de klinisch genetische laboratoriumdiagnostiek (cytogenetica, moleculaire genetica en biochemische genetica). Het werk van de commissie heeft in 2011 geleid tot twee documenten; de opleiding tot laboratoriumspecialist klinische genetica genaamd “Genoompuzzel”, waarin cytogenetica en moleculaire genetica zijn gecombineerd in één opleiding, en het opleidingsplan laboratoriumspecialist klinische genetica genaamd “Klinisch Biochemisch Geneticus”. Daarnaast werd gewerkt aan het gebruik en de optimalisatie van EPASS (Electronic Portfolio and Assessment Support System), een elektronisch portfolio ten behoeve van de ondersteuning van de opleiding tot laboratoriumspecialist klinische genetica.

De huidige taak van de opleidingscommissie is het begeleiden en evalueren van de opleidingsplannen tot laboratoriumspecialist klinische genetica en klinisch biochemisch geneticus, het coördineren van het landelijk onderwijs voor de laboratoriumspecialisten klinische genetica in opleiding, het inventariseren van het aanbod nationaal en internationaal onderwijs/cursussen en onderzoek naar de organisatie van nascholing en toetsing.

De opleidingscommissie bestaat momenteel uit een voorzitter en vier bestuursleden, waaronder een  vertegenwoordiger van de groep laboratoriumspecialisten klinische genetica in opleiding. In de opleidingscommissie zijn alle drie van oorsprong bekende specialisaties in de laboratorium diagnostiek klinische genetica vertegenwoordigd. De opleidingscommissie is te bereiken via opleiding@vkgl.nl.

Functie binnen de opleidingscommissie Naam Functie Instituut
Voorzitter

Dr. H.A. van Duyvenvoorde

Laboratoriumspecialist Klinische Genetica LUMC
Commissielid Dr. S. van Koningsbruggen Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Amsterdam UMC
Commissielid Dr. D. Westra Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Radboudumc
Commissielid (vertegenwoordiger LSKG i.o.) Dr. W.R.R. Geurts-Giele Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Erasmus MC
Commissielid Dr. C.D.G. Huigen Laboratoriumspecialist Klinische Genetica (Biochemie) Radboudumc
Commissielid Dr. K. Huijsdens-van Amsterdam Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCU
Commissielid Dr. M. van Gijn Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCG

Zie voor formulieren opleiding de pagina Formulieren en Documenten.