Skip to main content

REGISTRATIECOMMISSIE

De registratiecommissie (RC) van de VKGL is opgericht in 2001. In de eerste jaren is hard gewerkt aan een systeem waarmee de registratie van de laboratoriumdisciplines binnen de klinische genetica vormgegeven konden worden. Er werden eisen opgesteld voor de opleiding tot klinisch cytogeneticus, moleculair geneticus en biochemisch geneticus. De visitatie van de opleiding werd in handen gegeven van een aparte visitatiecommissie. De snelle technologische ontwikkelingen met name binnen de moleculair genetische diagnostiek maakten het onderscheid tussen cytogenetische en moleculaire diagnostiek minder relevant. In 2010 zijn deze opleidingsrichtingen samengevoegd in een nieuw opleidingsplan ''genoomdiagnostiek'' waarbij aandacht is besteed om verworven competenties tijdens de opleiding te kunnen toetsen. Inmiddels staat er een systeem dat goed werkt, maar verdere professionalisering van zowel de opleiding als van de (her) registratie en visitatie is gewenst. Om de voortang van deze processen beter te kunnen controleren maakt de registratiecommissie vanaf 2009 een jaarverslag, en een korte uiteenzetting van de beleidsvoornemens voor het volgend jaar.
Dit document wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan het VKGL bestuur en is op de website in te zien voor de leden.

De volgende jaarverslagen zijn in te zien:

2017 en 20182019, 2020 en 2021

Functie binnen de registratiecommissie

Naam Functie Instituut
Voorzitter Dr. A.R. Mensenkamp Laboratoriumspecialist Klinische Genetica RadboudUMC, Nijmegen
Secretaris Dr. J. Knijnenburg Laboratoriumspecialist Klinische Genetica LUMC, Leiden
Commissielid Dr. A.B.P. van Kuilenburg Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Amsterdam UMC
Commissielid Dr. A.D.C. Paulussen Laboratoriumspecialist Klinische Genetica MUMC, Maastricht
Commissielid Dr. J. Bierau Laboratoriumspecialist Klinische Genetica ErasmusMC, Rotterdam
Commissielid Dr. S.Z. Commandeur-Jan Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCG, Groningen

Zie voor formulieren registratie en herregistratie de pagina Formulieren en Documenten.

De registratiecommissie is te bereiken via: registratie@vkgl.nl