HDR Nieuws

Persbericht NVHG

Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica op het aangenomen wetsvoorstel (comité van het Amerikaanse House of Representatives) dat werknemers kan verplichten om zich te laten testen op varianten in hun genetisch materiaal.

Persbericht: files/Reactie-NVHG.pdf

 

Themadag VKGL

Beste collega's,

 

Donderdag 9 maart a.s. is er een Themadag VKGL in Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB te Utrecht. 

 

Bijgevoegd treft u het programma en een inschrijfformulier aan: files/Programma-en-Inschrijfformulier-Themadag-VKGL-9-maart-2017.pdf

 

's Ochtends zullen verschillende werkgroepen vergaderen.

Sommige collega’s hebben zich al direct aangemeld bij een voorzitter van een werkgroep. Vriendelijk verzoek om u opnieuw aan te melden middels bijgevoegd inschrijfformulier in verband met de catering.

 

's Middags zal er een korte terugkoppeling worden gegeven vanuit de vergaderingen van de werkgroepen, gevolgd door een verhaal van Johan den Dunnen (LUMC) over het gebruik van de LOVD database.

 

Het thema van de middag is “Functionele testen in de diagnostiek”. Er zijn 4 sprekers uitgenodigd.

 

De Themadag zal worden afgesloten met een gezamenlijke borrel.

 

U kunt u aanmelden door het ingevulde inschrijfformulier vóór 1 maart a.s. per email te sturen naar Pino Poddighe (emailadres: p.poddighe@vumc.nl).

 

Namens de organisatie van de Themadagen wens ik jullie een interessante en gezellige dag toe!

 

Met vriendelijke groeten,

Pino Poddighe

VKGL bestuurslid

De nieuwe website is online! De website is zeker nog niet helemaal up to date, een van de eerste dingen die dit jaar geregeld zullen worden is het verstrekken van toegang op individuele basis, want bepaalde onderdelen van de website zullen alleen voor leden toegankelijk zijn.

Voor vragen en/of opmerkingen graag een email sturen naar info@vkgl.nl.

Dear members,

We would like to announce that the Autumn Symposium of the NVHG will be held on Thursday 6 October 2016  in AMC, Amsterdam.

This symposium will be organized by the NVHG together with the VKGL, VKGN and NACGG.

The NVHG executive committee would like to invite you to actively participate in the programme and submit an abstract for a presentation or a poster.

In addition to presentations selected from the abstracts, we will also invite guest speakers.

Abstracts can be submitted between 15 June and 25 July 2016 through the NVHG-website according to the published guidelines.

The final programme will be sent to you in due course.

See the NVHG website: www.nvhg-nav.nl for the most actual information on the symposium.

We hope to meet you all at the Autumn Symposium in October at AMC, Amsterdam.

 

On behalf of the Executive Committee,

 

Hans Kristian Ploos van Amstel,
Secretary of the Board

Dr. Ieke Ginjaar, tot vorig jaar werkzaam als moleculair bioloog bij de afdeling Klinische Genetica van het LUMC, heeft 26 april een lintje ontvangen voor haar jarenlange inzet voor de spierziekte Duchenne. 

Dr. Ieke Ginjaar leidde als laboratoriumspecialist klinische genetica binnen Nederland ruim twintig jaar het onderzoek naar de spierziekte van Duchenne. Hierbij werkte zij samen met vele neurologen in het binnen- en buitenland en met onderzoekers van de afdeling Humane Genetica. 

In de beginperiode van haar wetenschappelijke loopbaan ontwikkelde zij meerdere antilichamen tegen het eiwit dystrofine, het eiwit dat ontbreekt bij Duchenne-patiënten. Met behulp van immunohistochemie en immunobiochemie werd diagnostiek en onderzoek aanzienlijk verbeterd. Aan onderzoek naar een therapie heeft Ginjaar indirect aanzienlijke bijdragen geleverd. Zij is ruim 20 jaar actief als bestuurslid bij het Duchenne Parent Project.

Ginjaar kreeg de onderscheiding tot Officier in de orde van Oranje Nassau opgespeld door Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam.