HDR over VKGL

Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL)
De beroepsvereniging van klinisch genetische laboratoriumspecialisten.

Over VKGL

De VKGL is de beroepsvereniging van klinisch genetische laboratoriumspecialisten. De vereniging houdt zich bezig met:

  • Klinisch genetische laboratoriumdiagnostiek (afstemming, beleidszaken e.d.)
  • Bewaken van de kwaliteit van de laboratoria waar de specialisten werkzaam zijn
  • Opleiding (en registratie) van specialisten

De vereniging bestaat momenteel uit ruim 150 registerleden en is georganiseerd in 2 besturen, 4 werkgroepen en 3 commissies. De vereniging werkt samen met diverse andere organisaties.

Voor meer informatie over de doelstelling, organisatie en samenwerkingen zie: