HDR Opleiding

 

Registratie en Visitatie

Na afronding van de opleiding kunnen de opgeleide specialisten zich bij de VKGL registreren via een registratiecommissie.

De visitatiecommissie bewaakt de kwaliteit van de opleiding.

Voor meer informatie over deze twee commissies zie de pagina commissies.