HDR overvkgl

Commissies

De VKGL heeft commissies voor algemene beleidsgebieden. 

De commissies zorgen onder andere voor de organisatie, het up to date houden van informatie en de voortgangsrapportage. 

Er zijn commissies voor:

Commissies opbouw

 

Registratiecommissie

De registratiecommissie (RC) van de VKGL is opgericht in 2001. In de eerste jaren is hard gewerkt aan een systeem waarmee de registratie van de laboratoriumdisciplines binnen de klinische genetica vormgegeven konden worden. Er werden eisen opgesteld voor de opleiding tot klinisch cytogeneticus, moleculair geneticus en biochemisch geneticus. De visitatie van de opleiding werd in handen gegeven van een aparte visitatiecommissie. De snelle technologische ontwikkelingen met name binnen de moleculair genetische diagnostiek maakten het onderscheid tussen cytogenetische en moleculaire diagnostiek minder relevant. In 2010 zijn deze opleidingsrichtingen samengevoegd in een nieuw opleidingsplan ''genoomdiagnostiek'' waarbij aandacht is besteed om verworven competenties tijdens de opleiding te kunnen toetsen. Inmiddels staat er een systeem dat goed werkt, maar verdere professionalisering van zowel de opleiding als van de (her) registratie en visitatie is gewenst. Om de voortang van deze processen beter te kunnen controleren maakt de registratiecommissie vanaf 2009 een jaarverslag, en een korte uiteenzetting van de beleidsvoornemens voor het volgend jaar.
Dit document wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan het VKGL bestuur en is op de website in te zien voor de leden.

Functie binnen de registratiecommissie

Naam Functie Instituut
Voorzitter Dr. H. Yntema Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Radboudumc
Secretaris Dr. R. van Minkelen Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Erasmus MC
Bestuurslid Dr. H.C.M. Prinsen Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCU
Bestuurslid Dr. A.B.P. van Kuilenburg Laboratoriumspecialist Klinische Genetica AMC
Bestuurslid Dr. I. van der Burgt
 
Klinisch Geneticus Radboudumc
Bestuurslid Dr. S. Snijder Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCU
Bestuurslid Dr. A.D.C. Paulussen Laboratoriumspecialist Klinische Genetica MUMC

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie bestaat momenteel uit een voorzitter, secretaris en 7 bestuursleden. De visitatiecommissie valt onder de registratiecommissie en voert visitaties van de opleidingsinstituten uit. De commissie bestaat uit leden, die afkomstig zijn uit verschillende disciplines binnen het vakgebied; Laboratoriumspecialisten Klinische Genetica en Klinisch genetici. De visitatiecommmissie heeft als taak om te toetsen of de opleiding in de centra nog voldoet aan de eisen zoals opgesteld door de VKGL. Centra, die laboratoriumspecialisten opleiden worden iedere 5 jaar gevisiteerd. De zittingstermijn van de leden van de commissie bedraagt maximaal 8 jaar.

Functie binnen de visitatiecommissie Naam Functie Instituut
Voorzitter Dr. E-J Kamsteeg Laboratoriumspecialist Klinische Genetica
(Moleculaire Genetica)
Radboudumc
Secretaris Dr. M.J.V. Hoffer Laboratoriumspecialist Klinische Genetica
(Cytogenetica)
LUMC
Bestuurslid Vacature Klinisch Geneticus -
Bestuurslid Dr. A.H. van der Hout Laboratoriumspecialist Klinische Genetica
(Moleculaire Genetica)
UMCG
Bestuurslid Dr. E. van den Berg Laboratoriumspecialist Klinische Genetica
(Cytogenetica)
UMCG
Bestuurslid Dr. R. Rodenburg Laboratoriumspecialist Klinische Genetica
(Biochemie)
Radboudumc
Bestuurslid Dr. T. Kleefstra Klinisch Geneticus Radboudumc
Bestuurslid Dr. J. Bierau Laboratoriumspecialist Klinische Genetica
(Biochemie)
MUMC

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie bestaat momenteel uit een voorzitter en 2 bestuursleden.

Functie binnen de opleidingscommissie Naam Functie Instituut
Voorzitter Dr. A.C. Knegt Laboratoriumspecialist Klinische Genetica AMC
Bestuurslid Dr. G.C. Schoonderwoerd Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Erasmus MC
Bestuurslid Dr. R. van der Luijt Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCU

Kwaliteitscommissie

De kwaliteitscommisie houdt zich bezig met het waarborgen van de kwaliteit van de klinisch genetische laboratorium diagnostiek. Deze werkgroep bestaat uit een voorzitter en 3 bestuursleden. De werkgroep houdt zich bezig met het opstellen van veldnormen, validatie documenten en procedures.

Functie binnen de kwaliteitscommisie Naam Functie Instituut
Voorzitter Dr. Claudia Ruivenkamp Klinisch Cytogeneticus LUMC
Bestuurslid Dr. Femke de Vries Klinisch Cytogeneticus Erasmus MC
Bestuurslid Dr. Danielle Bodmer Klinisch Moleculair Geneticus Radboudumc
Bestuurslid Dr. Kees Schoonderwoerd Klinisch Biochemisch Geneticus Erasmus MC

Zie voor formulieren opleiding, registratie, herregistratie en visitatie de pagina Formulieren en Documenten.

Zie voor formulieren kwaliteit de pagina Formulieren en Documenten.