HDR VKGL

Welkom op de site van de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL)! Op deze site vindt u alle informatie over de organisatie, de diverse aandachtsgebieden en activiteiten van deze beroepsvereniging.

Prof. Dr. Hans Kristian Ploos van Amstel, voorzitter VKGL.