De VSOP is een samenwerkingsverband van ongeveer 70 patiëntenorganisaties. 
De meeste daarvan richten zich op zeldzame en genetische aandoeningen. 
Dit betreft naar schatting één miljoen mensen, en 5% van alle pasgeborenen, in Nederland.