De Federatie Medisch LaboratoriumSpecialismen is een samenwerkingsverband van beroepsgroepen in de medische laboratoriumdiagnostiek.